Ålands Utvecklings Ab (ÅUAB) är ett åländskt riskkapitalbolag som investerar i nystartade bolag. ÅUAB är en långsiktig och aktiv investerare, som bidrar med kapital, kompetens och kontakter. Ålands Landskapsregering är bolagets största ägare och det övergripande målet för ÅUAB är att öka sysselsättning, exportintäkter och lönsamhet i det åländska näringslivet. Läs mer om oss

Tre klara för Business Lab
Här skall fiskarna simma
Företagarskolan 29.9
Nu byggs första fiskodlingen på land
Tomt i Stallhagens lager
Tekniken - som räddar din fastighet
New at Carus
Marika Fagerlund har anställts som Ekonom/analytiker